★。 ☆ 。 ★。20-11 ☆ 。

chúc thầy cô mạnh khoẻ

công danh thành đạt!
20.11.20 Hot 26
ISP-4731
20/11/2020 09:38:44
___:':___ *"*.*"*.

/\______\"+._,_.+"

|_|__[:]__| .-|-|-|-|-|

@'''''@ @''''''@

( ''--'' )( ''--'' )

(o) (o)(o) (o)

Happy 20/11 !
20.11.20 Hot 27
ISP-4732
20/11/2020 09:38:44
/\______\"+._,_.+"

|_|__[:]__| .-|-|-|-|-|

@'''''@20/11 @''''''@

   ( ''--'' )( ''--'' )

   (o) (o)(o) (o)
20.11.20 Hot 28
ISP-4733
20/11/2020 09:38:44
*-.-* Cam On *-,-*

  "-"Thay Co"-"

   *Nhieu Lam*
20.11.20 Hot 29
ISP-4734
20/11/2020 09:38:44
.+*’*+.+*’*+.
 (( (/-}{-“) )) 
‘+. /_\./_\ .+’
   *+. .+*   
     ‘     
>>>YÊU THẦY CÔ !!!
>>> NGÀY 20 -11 HẠNH PHÚC !!
20.11.20 Hot 30
ISP-4735
20/11/2020 09:38:44
Thanh xuân như một ly trà.
Thêm đường, thêm sữa, thế là tăng cân.
29.10.20 Hot 1
ISP-4616
29/10/2020 10:01:18
Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc
29.10.20 Hot 2
ISP-4618
29/10/2020 10:01:18
Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ
Cần cậu cơ.
29.10.20 Hot 3
ISP-4620
29/10/2020 10:01:18
Đừng buồn vì nghĩ rằng mình xấu, hãy luôn nghĩ rằng mình có một vẻ đẹp tiềm ẩn mà càng tìm nó càng ẩn
29.10.20 Hot 4
ISP-4622
29/10/2020 10:01:18
Ra đường anh là CÁ MẬP
Ở nhà anh là CÁ CON
Chúng nó bảo anh sợ vợ,
Anh bảo chúng nó QUÁ NON
29.10.20 Hot 5
ISP-4624
29/10/2020 10:01:18
dap hu