iSign Plus
 _:':___ *”*.*”*.
 /\______\” ._,_. “
|_|__[:">__| .-|-|-|-|-|
 @””’@ @”””@
  ( ”–” )( ”–” )
  (o) (o)(o) (o)
  Happy Day !
  @””’@”””@
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15104
Thursday, 29/09/2022

   *. I .*
   "+._.+"
.*""+._.+""*.
 *. love .*
  "+._.+"
.*""+._.+""*.
  *. you .*
  "+._.+"
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15105
Thursday, 29/09/2022

    ('''*.*''')
('''*.*''').,.('''*.*''')
  '*., I love you."
     ('''*.*''') 
      '***'
 .*"" ._. ""*._. ""*.
".    Forever   ."
   " ._. "" ._. "
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15096
Thursday, 29/09/2022

        {@}
   *{@} {@} {@}*
  *:* {@} * {@} *;*
  ' @}* {@} *{@}'
     * ; {@} * ;
     \ \ \ | / / /
       \\ Y //
        \|/
        /()\
     ♥♥♥♥♥♥
> ("".ILOVEU!."") <
 >>Love BABY<<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15097
Thursday, 29/09/2022

.*"" ._. *"*._. ""*. 
 ".    IS2U   ." 
   "._. "" ._." 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15098
Thursday, 29/09/2022

….. (¯`v´¯)♥
…….  .¸.´
….¸..´
… (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥ I LOVE YOU♥
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15099
Thursday, 29/09/2022

   ...∧_∧
  (*゚ ー ゚*)/ヽ
   ノ つつ . )
 ⊂、 ノ  \ノ
 し'
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15100
Thursday, 29/09/2022

   *('"*.*"')*
('"*.*"').,.('"*.*"')
 "*.I love you.*"
   *('"*.*"')*
     '* _*'
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15101
Thursday, 29/09/2022

(""*-._'"\/"'_.-*"")
  "-.]~...s2...~[.-"
    (_.-"$"-._)
(""*-._'"\/"'_.-*"")
 "-.]~[..s2..]~[.-"
    (_.-"$"-._)
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15102
Thursday, 29/09/2022

('')_(''')_.-''''''-.,() 
 ; . . '; -._ ,   ')_ 
( o_, )' .__) '-._) 
Thinking of You!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu

ISP-15103
Thursday, 29/09/2022

**""______""______""******
      COMPANY
******""______""______""**
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-14985
Monday, 03/10/2022

===*.*=====*.*=====*.*===
        COMPANY
===*.*=====*.*=====*.*===
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-14986
Monday, 03/10/2022

...............*.*...............
     COMPANY
...............*.*...............
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-14987
Monday, 03/10/2022

*{@} {@} {@} {@} {@} {@} {@}*
          COMPANY
*{@} {@} {@} {@} {@} {@} {@}*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-14988
Monday, 03/10/2022

>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<
       COMPANY
>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-14989
Monday, 03/10/2022